EnglishFinnishRussian


Varauksissa noudatetaan seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

VARAUS JA MAKSUEHDOT

Asiakas maksaa varauksen online-järjestelmässä. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 30% mökin vuokrahinnasta. Loppusuoritus erääntyy maksettavaksi (tapahtuu) viimeistään kolmekymmentäviisi (35) päivää ennen loman alkua. Mikäli varauksen alkuun on alle 35 vuorokautta, maksetaan koko summa kerralla online-järjestelmässä.

Ennakkomaksun yhteydessä peritään 18€ toimitusmaksu. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

MAKSUTAVAT

Korttimaksaminen verkkokaupassamme tapahtuu turvallisesti Luottokunnan SSL-suojatulla maksulomakkeella. Yrityksellämme ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassamme ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode -todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan.

Voit maksaa verkkokaupassamme Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, fax). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on vastaanotettu. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu ja toimitusmaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kolmekymmentäviisi (35) vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

Mikäli asiakas muuttaa varausta, peritään tästä aiheutuvina muutoskuluina 18€. Muutos on tehtävä viimeistään kolmekymmentäviisi (35) päivää ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

LUXURY HOLIDAYN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luxury Holiday voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

OLESKELU LOMA-ASUNNOLLA

Vuokraajan tulee ilmoittaa etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse loma-asunnon omistajalle arvioitu saapumisaika, jotta omistaja osaa varautua avainten luovutuksen ajankohtaan.

Loma-asunnon avaimet luovutetaan vuokraajalle loma-asunnolla saapumisen yhteydessä (tämä tieto tarkistetaan vielä vuokrausehdoista erikseen kunkin loma-asunnon kohdalta). Loma-asunnon omistajalla on oikeus periä avaimia vastaan 100 euron pantti. Jokaisen loma-asunnon kohdalla on omat erilliset sääntönsä avainten luovutuksen suhteen.

Loma-asunto on vuokralaisen käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivänä klo 16.00 alkaen aina lähtöpäivään klo 12.00 asti. Viikonloppuvarauksissa loma-asunto on vuokralaisen käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 alkaen sunnuntaihin klo 22.00 asti. Saapumis- ja lähtöajankohdissa voi olla kuitenkin näihin aikoihin verrattuna poikkeuksia ja ne tarkistetaan aina erikseen Luxury Holidayn kotisivuilta, vuokrausehdoista kunkin loma-asunnon kohdalta.

Kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen sekä patjat, peitot ja tyynyt kuuluvat vuokrahintaan. Vuokra ei aina välttämättä sisällä wc-paperia, keittiöpaperia, saippuaa tai muita hygieniatarvikkeita, eikä erillisen piha- tai rantasaunan käyttöä. Kaikki nämä tiedot voi tarkistaa kunkin loma-asunnon kohdalta erikseen.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät automaattisesti sisälly vuokrahintaan (riippuu kustakin loma-asunnosta). Vuokralainen voi tuoda omat liinavaatteet ja pyyhkeet mukanaan tai varausta tehdessään vuokrata ne lisämaksusta erikseen. Suosittelemme vuokraamaan liinavaatteet. Lomailun aikana on mahdollista myös pyytää erikseen liinavaatteiden vaihtoa (lisämaksullinen palvelu). Loma-asunnon loppusiivous ei myöskään sisälly automaattisesti vuokrahintaan (riippuu kustakin loma-asunnosta) vaan sekin on mahdollista tilata erikseen lisämaksusta tai tehdä itse. Nämä tiedot tulee tarkistaa vuokrausehdoista kunkin loma-asunnon kohdalta erikseen. Suosittelemme siivouspalvelun tilaamista varauksen yhteydessä.

Vuokralaisen on välttämätöntä noudattaa yleistä siisteyttä loma-asunnon sisätiloissa sekä lähiympäristössä. Loma-asunto pitää jättää samaan kuntoon, kuin se oli vuokralaisen saapuessa paikalle. Ennen lähtöä vuokralaisen tulee pestä tiskinsä, viedä roskapussit ulos niille varattuun paikkaan ja laittaa huonekalut oikeille paikoilleen. Vuokralaisen pitää huolehtia itse loma-asunnon siisteydestä lomansa aikana.

Loma-asuntoa saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu kunkin loma-asunnon kohdalla vuodepaikkamääränä. Asuntovaunun tai teltan käyttö lomakohteen tontilla ilman huvilan omistajan lupaa on kielletty. Määräyksiä koskien eläimiä sekä tupakointia tulee noudattaa tarkkaan. Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan loma-asunnon omistajalle. Jos asiaan ei tule korjausta, ottakaa ystävällisesti yhteyttä Luxury Holiday Oy:öön.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan loma-asunnon omistajalle. Vuokralaisen kadottaessa loma-asunnon avaimen on hän velvollinen korvaamaan loma-asunnon omistajalle lukkojen vaihdosta aiheutuneet kustannukset (300-500 €).

Mikäli vuokralainen kieltäytyy korvaamasta lomakohteessa aiheuttamiaan vahinkoja loma-asunnon omistajalle, tekee omistaja ilkivallasta rikosilmoituksen poliisille. Ulkomaalaisten kohdalla tiedot annetaan myös tulliin sekä Suomen konsulaattiin Pietarissa, Moskovassa jne. Tästä voi aiheutua vuokralaiselle vaikeuksia saada viisumia Suomeen seuraavan kerran.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan loma-asunnon omistajalle.

Luxury Holiday ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luxury Holidaysta, ja jonka seurauksia ei kohtuudella ole voinut estää.

VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa 72 tunnin sisällä yhteys Luxury Holidayn. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Luxury Holiday eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Luxury Holiday varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Luxury Holidaylla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.